DỰ KIẾN GIAO SÁCH VÀO ĐẦU THÁNG 6

là một trong số ít quyển sách hiếm hoi trên thế giới, có thể giúp độc giả nhận được hiện thực từ tác giả, cho độc giả hiểu rõ các nguyên lý, cung cấp độc giả CHÌA KHÓA VÀ CÔNG THỨC để hạnh phúc. Quyển sách còn giúp độc giả có được tâm thái đúng trong hạnh phúc. “Hạnh phúc đủ, làm chủ cuộc đời” cung cấp cho độc giả các khái niệm nguồn có lợi, hệ quy chiếu chuẩn và bộ mật mã để đơn giản chinh phục được hạnh phúc đủ đầy.

là quyển sách đầu tiên trên thế giới, đã thông tin hóa, năng lượng hóa và vật chất hóa được hạnh phúc. Giúp độc giả BIẾT như thế nào là hạnh phúc, TIN như thế nào là hạnh phúc và HIỂU như thế nào là hạnh phúc. Tác giả đã ứng dụng các nguyên lý một cách rất tinh tế, ví như nguyên lý ánh sáng và bóng tối. Thay vì nỗ lực lấy bóng tối ra khỏi căn phòng tối, là tương ứng với việc nỗ lực giải quyết các vấn nạn phát sinh trong cuộc sống. Tác giả đã khéo léo đưa ánh sáng vào phòng tối, giúp độc giả đơn giản hóa và đứng trên mọi vấn nạn phát sinh.

giúp chúng ta CẢM NHẬN được hạnh phúc thật sự là gì. Đây là một hành trình đưa độc giả đi từ thế giới nội tâm sâu thẳm nhất nơi chính mình, đến việc chinh phục hiện thực hạnh phúc và lan tỏa chúng một cách đơn giản. Đồng thời còn giúp độc giả kiến tạo mối quan hệ hòa hợp trong gia đình: giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái.

hỗ trợ chúng ta KIẾN TẠO môi trường tràn ngập tình yêu thương, trang bị cho các con nền tảng tri thức để chinh phục hạnh phúc trong tương lai. Thông qua việc khéo léo tạo bối cảnh cuộc gặp mặt giữa cô gái và cao nhân, “Hạnh phúc đủ, làm chủ cuộc đời” đã từng bước dẫn dắt độc giả chinh phục hành trình tìm kiếm hạnh phúc của bản thân.

BÍ QUYẾT đơn giản giúp cho những ai khao khát có được hạnh phúc và mong muốn làm chủ cuộc đời chính mình.

là một trong số ít quyển sách hiếm hoi trên thế giới, có thể giúp độc giả nhận được hiện thực từ tác giả, cho độc giả hiểu rõ các nguyên lý, cung cấp độc giả CHÌA KHÓA VÀ CÔNG THỨC để hạnh phúc. Quyển sách còn giúp độc giả có được tâm thái đúng trong hạnh phúc. “Hạnh phúc đủ, làm chủ cuộc đời” cung cấp cho độc giả các khái niệm nguồn có lợi, hệ quy chiếu chuẩn và bộ mật mã để đơn giản chinh phục được hạnh phúc đủ đầy.

giúp chúng ta CẢM NHẬN được hạnh phúc thật sự là gì. Đây là một hành trình đưa độc giả đi từ thế giới nội tâm sâu thẳm nhất nơi chính mình, đến việc chinh phục hiện thực hạnh phúc và lan tỏa chúng một cách đơn giản. Đồng thời còn giúp độc giả kiến tạo mối quan hệ hòa hợp trong gia đình: giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái.

BÍ QUYẾT đơn giản giúp cho những ai khao khát có được hạnh phúc và mong muốn làm chủ cuộc đời chính mình.

là quyển sách đầu tiên trên thế giới, đã thông tin hóa, năng lượng hóa và vật chất hóa được hạnh phúc. Giúp độc giả BIẾT như thế nào là hạnh phúc, TIN như thế nào là hạnh phúc và HIỂU như thế nào là hạnh phúc. Tác giả đã ứng dụng các nguyên lý một cách rất tinh tế, ví như nguyên lý ánh sáng và bóng tối. Thay vì nỗ lực lấy bóng tối ra khỏi căn phòng tối, là tương ứng với việc nỗ lực giải quyết các vấn nạn phát sinh trong cuộc sống. Tác giả đã khéo léo đưa ánh sáng vào phòng tối, giúp độc giả đơn giản hóa và đứng trên mọi vấn nạn phát sinh.

hỗ trợ chúng ta KIẾN TẠO môi trường tràn ngập tình yêu thương, trang bị cho các con nền tảng tri thức để chinh phục hạnh phúc trong tương lai. Thông qua việc khéo léo tạo bối cảnh cuộc gặp mặt giữa cô gái và cao nhân, “Hạnh phúc đủ, làm chủ cuộc đời” đã từng bước dẫn dắt độc giả chinh phục hành trình tìm kiếm hạnh phúc của bản thân.

GIÁ BÁN:

369.000đ

Phiên bản song ngữ sách: Hạnh Phúc Đủ Làm Chủ Cuộc Đời

GIÁ BÁN:

691.000đ

GIÁ BÁN:

2.369.000đ

Yêu mình đủ bạn có cả thế giới

GIÁ BÁN:

238.000đ