Chính sách bảo mật của CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO WIT

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn:

  • Mua sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

  • Tên, địa chỉ, số điện thoại và email của bạn
  • Thông tin về hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
  • Cung cấp cho bạn hỗ trợ khách hàng
  • Thực hiện các yêu cầu của bạn
  • Cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoài các trường hợp sau:

  • Với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người giúp chúng tôi cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình
  • Với các cơ quan chính phủ, khi được yêu cầu

Bảo mật

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật này sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi.