Điều khoản dịch vụ

Điều Khoản Dịch Vụ – CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO WIT

Chào Mừng Quý Khách: Khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo các quy định và điều khoản đã đặt ra. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua hotline 08 6969 1483 hoặc email Witbook2689@gmail.com.

Tài Khoản Khách Hàng: Bạn cần cung cấp thông tin chính xác khi tạo tài khoản. Chịu trách nhiệm về bảo mật và cập nhật thông tin cá nhân là quyền lợi cơ bản của bạn.

Bảo Mật: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và chỉ chia sẻ khi cần thiết theo yêu cầu pháp luật.

Trách Nhiệm Khi Sử Dụng: Không can thiệp trái phép vào dữ liệu hoặc hệ thống. Mọi hành vi không đúng mực hoặc xâm phạm quyền lợi người khác sẽ không được chấp nhận.

Quyền Lợi Công Ty: Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các vấn đề phát sinh ngoài khả năng kiểm soát và không chấp nhận quảng cáo không phép trên các nền tảng của mình.

Thay Đổi Điều Khoản: Công ty có quyền thay đổi điều khoản dịch vụ và sẽ cập nhật trên các kênh thông tin chính thức.